Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken) en lezingen. Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

 

 

Op 9 juni 2016 ontving Pieter van Oord uit handen van burgemeester A. Aboutaleb van Rotterdam de Leonardo da Vinci-prijs. Deze prijs werd toegekend door de Hénokiens, een internationale vereniging van familiebedrijven van meer dan 200 jaar oud. De geschiedenis van Van Oord - een toonaangevend, wereldwijd actieve aannemer van bagger-, waterbouw- en offshoreprojecten (olie, gas en wind) - wordt onderzocht en beschreven door Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek.

Actueel   

 

Van 16 tot en met 19 juni was Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek aanwezig op de EOGAN-conferentie in Viggiano (Italië). EOGAN is een organisatie van archivarissen van olie- en gasbedrijven. Dit filmpje geeft een impressie.

 

Het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) viert op 10 oktober zijn eeuwfeest met onder meer een symposium, een profielwerkstukkenwedstrijd en een tentoonstelling. Het thema is: de maritieme wereld in 2050. Als bestuurslid van het NISS is Joke Korteweg verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het symposium, waarvoor onderzoek wordt verricht onder supervisie van Netherlands Maritime Technology (NMT). Tevens maakt ze deel uit van de jury voor de profielwerkstukken. Zie de Lustrumwebsite voor meer informatie.