Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken) en lezingen. Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

 

  

Op 31 maart 2017 opende Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu het vernieuwde House of Heritage van de firma Van Oord te Rotterdam. Een door Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek samengestelde tijdlijn over twee muren brengt 150 jaar waterbouwgeschiedenis vanuit de rechtsvoorgangers van Van Oord in woord en beeld. Voorproefje voor een in 2018 te verschijnen boek hierover van de hand van Joke Korteweg. 

 

 

Actueel   

 

In december 2016 verscheen in het tijdschrift Holland, themanummer Maritieme Identiteit een artikel van de hand van Joke Korteweg: Ondergaan of overleven. De maritieme industrie tussen 1945 en 2016. 

Het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) vierde in 2016 zijn eeuwfeest met onder meer een symposium, een profielwerkstukkenwedstrijd en een tentoonstelling. Thema: de maritieme wereld in 2050. Maritieme professionals deden in werkgroepen een jaar lang onderzoek hiernaar. De minister-president ontving tijdens het Maritime Awards Gala van 31 oktober het magazine 'Blauwdruk 2050' dat de weerslag vormt van het onderzoek. Als bestuurslid van het NISS was Joke Korteweg verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het symposium en het magazine, dat werd uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology (NMT). Tevens maakte ze deel uit van de jury voor de profielwerkstukken en was betrokken bij de (eind)redactie van het magazine. 

In september 2016 verschenen: Een Grote Onderneming. Van Oord 1998-2008 door J.G. van Oord. Te bestellen bij de WalburgPers. Beeldredactie was in handen van Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek.