Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken) en lezingen. Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

  

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek beschrijft 150 jaar waterbouwgeschiedenis aan de hand van waterbouwer Van Oord en zijn rechtsvoorgangers. Op 26 oktober 2017 werd het contract getekend met Uitgeverij Balans, die de uitgave van het boek gaat verzorgen. Eind 2018 mag het resultaat worden verwacht!

 

 

Actueel   

 

Op 31 maart 2017 opende Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu het vernieuwde House of Heritage van de firma Van Oord te Rotterdam. Een door Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek samengestelde tijdlijn over twee muren brengt 150 jaar waterbouwgeschiedenis vanuit de rechtsvoorgangers van Van Oord in woord en beeld. Voorproefje voor een in 2018 te verschijnen boek hierover van de hand van Joke Korteweg. 

 

Het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) vierde in 2016 zijn eeuwfeest met onder meer een symposium, een profielwerkstukkenwedstrijd en een tentoonstelling. Thema: de maritieme wereld in 2050. Maritieme professionals deden in werkgroepen een jaar lang onderzoek hiernaar. De minister-president ontving tijdens het Maritime Awards Gala van 31 oktober het magazine 'Blauwdruk 2050' dat de weerslag vormt van het onderzoek. Als bestuurslid van het NISS was Joke Korteweg verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het symposium en het magazine, dat werd uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology (NMT). Tevens maakte ze deel uit van de jury voor de profielwerkstukken en was betrokken bij de (eind)redactie van het magazine.