Publicaties

Wagen en winnen. De Nederlande offshore-industrie, pionier in energietransitie   (Amsterdam  2021)

Over 50 jaar  Nederlandse offshore-industrie. Bestellen.

'It's all in the family. A brief history of the Van Lents', in Feadship Pilot 22 (mei 2019, 74-104)

170-jarige geschiedenis van Royal Van Lent, superjachtbouwers op de Kaag en onderdeel van Feadship.

Grondleggers. Het verhaal van de  Nederlandse  baggeraars  (Amsterdam  2018)

Over de ontwikkeling van de Nederlandse baggerindustrie aan de hand van de rechtsvoorgangers van de hedendaagse firma Van Oord. Bestellen.

J.G. van Oord, Een Grote Onderneming. Van Oord 1998-2008 (Rotterdam 2016, redactie en beeldredactie)

Als aanvulling op Een Gedurfde Onderneming  (1998) schreef Koos van Oord sr. dit boek over de geschiedenis van de firma Van Oord. Joke Korteweg deed voor dit boek de redactie en beeldredactie. Bestellen.

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek heeft boeken en artikelen over uiteenlopende maritiem historische onderwerpen gepubliceerd. Dit overzicht vermeldt ook de publicaties waarvoor de beeldredactie of eindredactie is verzorgd.

Petra Groen/Thijs Brocades Zaalberg (red.), Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa, 1585-1814  (Amsterdam 2015, beeldredactie)

 

In het tweede deel van de serie Militaire Geschiedenis van Nederland staat de VOC/WIC centraal. De ruim 200 contemporaine afbeeldingen zijn (evenals bij deel 1) geselecteerd door Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek. Bestellen.

 

Nederlandse Scheepsbouw. Dynamiek in dertig gesprekken   (Hoog Keppel 2015)

 

In opdracht van het Van der Weele Schipper Fonds heeft Joke Korteweg dertig interviews gehouden met kernfiguren uit de naoorlogse scheepsbouw. Op basis van de gesprekken verscheen in mei 2015 een boek over de Nederlandse scheepsbouw na 1945. Bestellen.

70 jaar IHC Merwede / 70 years of IHC Merwede  (Hoog Keppel 2014)

Zes Nederlandse werven bundelden in 1943 hun krachten op het gebied van de bouw van baggermateriaal. Een samenwerking die uitgroeide tot het huidige Koninklijke IHC. Het boek verscheen in een Nederlandstalige en een Engelstalige versie. Bestellen.

Petra Groen (red.), De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand tot geregelde oorlog, 1568-1648  (Amsterdam 2013, beeldredactie)

Dit boek is het eerste uit de zesdelige reeks Militaire Geschiedenis van Nederland. De handboekenserie is bestemd voor een breed publiek en beschrijft met de meest moderne inzichten de historie van de Nederlandse krijgsmacht in Europa en overzee. De circa 250 contemporaine afbeeldingen zijn geselecteerd door Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek. Bestellen

'Privateers and Pirates from the 14th until the 18th Century' in: bundel t.g.v. The 5th Changpogo International Conference

 

Van 5 tot 7 november 2012 werd het congres 'Sea Merchants of East Asia and Global Diaspora' te Wando-gun (Zuid-Korea) gehouden. Joke Korteweg presenteerde er een paper over Europese piraterij en kaapvaart, die in de grotendeels Koreaanstalige congresbundel is opgenomen.

'Hollands vlag, je bent mijn glorie' in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis  (2012)

Ter gelegenheid van het jubileum van de Vereniging voor Zeegeschiedenis in 2011, was het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis gewijd aan maritieme gebeurtenissen in het jaar 1961. Hierin ook een artikel over de zeesleper Noord-Holland en de Nieuw-Guinea-kwestie.

Het kloppend hart. Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij 1889-1978  (Hoog Keppel 2011, met dr. P. van Cruyningen en M. Hummelen) 

Geschiedenis van een Arnhemse scheepswerf die tot 1978 bestond. Het bedrijf, de oprichtersfamilie, werknemers en het terrein worden in woord en beeld getoond. In opdracht van de Stichting Historische Schepen Arnhem werd het gedeelte geschreven over de stoommachines en schepen die bij de ASM werden gebouwd. Bestellen.

‘Hier is de wereld niets dan waaiend schuim.’ in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis  (2011)

Samen met Gerard Acda schreef Joke Korteweg in het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis van 2011 een artikel over maritieme literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.

A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en Oldenbarnevelt  (Franeker 2010, beeldredactie)

Heruitgave van een standaardwerk over de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten. De auteur vertrouwde de beeldredactie toe aan Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek.

The history of IHC Lagersmit 1856-2010. Excellence in Sealing Solutions  (Alblasserdam 2010)

Bedrijfsgeschiedenis van een firma in schroefaskokerafdichtingen. In 2014 is het onder de naam Lagersmit een zelfstandige onderneming geworden, los van moederbedrijf IHC.

 ‘Scheepsbouw in de polder. De werven van de familie Smit in Kinderdijk en omstreken’ in: J. ter Brugge, G. Moeyes, E. Spits, Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland 1870-2009  (Zutphen 2009)

Artikel over de scheepswerven L. Smit & Zoon en J. & K. Smit in Kinderdijk in het jaarboek van de Amsterdamse en Rotterdamse maritieme musea.

Maritieme Geschiedenis. De Canon van ons maritiem verleden in 50 vensters  (Zutphen 2009)

In opdracht van het Maritiem Museum in Rotterdam werd de eindredactie en beeldredactie van de maritieme canon verzorgd. In het museum werd aansluitend een vierjarige tentoonstelling aan de canon gewijd.

‘Suleyman Raïs’ in: Onbekende vaderlanders. Over minder bekende helden & schurken uit de Nederlandse geschiedenis  (NRC-boeken 2009)

NRC-Handelsblad vroeg Joke Korteweg om in deze bundel een artikel te schrijven over de Barbarijse kaper van Nederlandse herkomst Suleyman Raïs. Aan de bundel leverden onder meer ook Maarten 't Hart, Jan Siebelink en Nelleke Noordervliet een bijdrage.

Adri P. van Vliet, ‘Een vriendelijcke groetenisse’. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)  (Franeker 2007, beeldredactie) 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie verzorgde deze uitgave van circa honderd brieven die vanuit de Republiek werden geschreven aan bemanningsleden op de vloot van Michiel de Ruyter. De brieven werden buitgemaakt door Engelse kapers en zijn als Prize Papers ondergebracht in de National Archives in Londen. De beeldredactie kwam voor rekening van Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek.

Aantal lemma’s in: Oxford Encyclopedia of Maritime History  (Oxford 2007, 4 delen)  

 

De volgende lemma’s in dit vierdelige standaardwerk zijn van de hand van Joke Korteweg: ‘Dredger’, ‘Dutch Literature: an Overview’ (samen met drs. R.J.W.M. Brand), ‘Jan de Hartog’, ‘Salvage: Vessels’ en ‘Working Vessels’.

De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter  (Franeker 2007, met prof. dr. A. Th. van Deursen en prof. dr. J. R. Bruijn) 

 

Nationaal herdenkingsboek ter gelegenheid van de 400e geboortedag van Michiel de Ruyter. Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek verzorgde de beeldredactie en de zeer uitgebreide illustratiebijschriften in deze jubileumuitgave. Het boek werd in 2007 genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs. 

Kaperbloed en koopmansgeest. ‘Legale zeeroof’ door de eeuwen heen  (Amsterdam 2006) 

 

In opdracht van de afdeling maritieme geschiedenis van de Universiteit Leiden werd dit overzichtswerk van de Nederlandse kaapvaart geschreven. Het boek is gebaseerd op al het tot 2006 toe gedane wetenschappelijke onderzoek naar deelaspecten van onze kaapvaartgeschiedenis. Bestellen.

Hollands Glorie? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool  (Amsterdam 2000) 

 

Beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse zeesleepvaart als symbool van nationale trots. Proefschrift Universiteit Leiden.

‘125 jaar Prins Hendrik Stichting’ in: Catalogus bij de expositie Zeegezichten ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Prins Hendrik Stichting  (Egmond aan Zee 2000) 

 

Artikel gebaseerd op het boek De zee bracht hen hier (zie hierna) in opdracht van de Vereniging Prins Hendrik.

De zee bracht hen hier. Geschiedenis van de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee  (Amsterdam 1995) 

 

Beschrijving van de 120-jarige geschiedenis van een tehuis voor oud-zeelieden te Egmond aan Zee. Het boek werd geschreven als afstudeerscriptie. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan prins Willem Alexander, beschermheer van de Prins Hendrik Stichting.