Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken) en lezingen. Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

 

In Amsterdam opende koningin Máxima op 16 mei 2019 een nieuwe Feadship-werf. Het is de tweede werf van Royal Van Lent op de Kaag en er kunnen superjachten tot 160 meter lengte worden gebouwd. Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek schreef in de Feadship Pilot een artikel over de 170-jarige geschiedenis van Van Lent.

 Actueel

♦ In 1971 werd een brancheorganisatie voor offshore-bedrijven opgericht: de IRO. De organisatie behartigt inmiddels de belangen van zo'n 425 leden. De Nederlandse 'Oil, Gas and Offshore Renewable supply industry' behoort tot de top-5 van de wereld. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de IRO zal Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek beschrijven hoe Nederland deze positie heeft verworven.

♦ In 2019 heeft Joke Korteweg de eerste hand gelegd aan een boek over een drietal broers die in het laatste kwart van de zeventiende eeuw als matroos/kwartiermeester, soldaat en adelborst in dienst waren van de VOC. Zie verder bij Projecten.