Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken) en lezingen. Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

  

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek beschrijft 150 jaar waterbouwgeschiedenis aan de hand van waterbouwer Van Oord en zijn rechtsvoorgangers. Op 18 april 2018 een lezing gehouden voor de Familievereniging n.a.v. de doop van het LNG-kraanschip Werkendam met de titel 'De zoektocht naar Govert van Oord'.

 

 

Actueel   

 

Op 26 april 2018 maritieme profielwerkstukken gejureerd als bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Scheepsbouw en Scheepvaart (NISS). Zie hier voor dit mooie initiatief, samen met Netherlands Maritime Technology.