Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 
   • Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

    Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken). Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

    Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.
   •  

In september 2023 bestond Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek 12,5 jaar.

 Actueel

♦ Lezing op 16 januari 2024 over de historische ontwikkeling van Nederlandse equipmentbouwers en hun rol in het succes van het baggercluster voor Central Dredging Association (CEDA)

♦  Lezing op 10 oktober 2023 voor bouwkunde-studenten van de Technische Universiteit Delft over de geschiedenis van de Alblasserwaard in maritiem-historisch perspectief.

♦ In juni 2023 kwam de zesdelige podcast 'Op koers' in de lucht. Joke Korteweg plaatste voor deze serie de ontwikkeling van Damen Shipyards in het licht van de Nederlandse scheepsbouwgeschiedenis. 

♦ Op 25 mei 2023 werd met behulp van Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een collectie historische foto's van het scheepsbouw- en constructiebedrijf Kloos Kinderdijk vanuit particulier bezit overgedragen aan het Regionaal Archief Dordrecht.

♦ Lezing op 18 oktober 2022 voor de Scheepvaartkring over de 50-jarige geschiedenis van de Nederlandse offshore-industrie. 

♦ Op 31 maart 2022 sprak Joke Korteweg op het webinar 'De kracht van Verhalen'. Over het professioneel verzamelen, verifiëren, bewaren, publiceren, gebruiken en duurzaam opslaan van verhalen door archieven, musea, bedrijven en andere erfgoedinstellingen. Terugkijken

♦ Een roman over een drietal broers die in het laatste kwart van de zeventiende eeuw als matroos/kwartiermeester, soldaat en adelborst in dienst waren van de VOC is in een gevorderd stadium. Zie verder bij Projecten