Home

Informatie

publicaties

projecten

Contact

Bedrijfsgeschiedenis | Stamboomonderzoek | Archiefonderzoek | Beeldresearch

 
   • Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter.

    Behalve met onderzoeks- en schrijfwerk heeft Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek ook ervaring met bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken). Dit gebeurt in opdracht van wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. 

    Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

 

Op 26 november 2021 werd het eerste exemplaar van Wagen en winnen overhandigd aan Pieter van Oord, voorzitter van IRO. Deze brancheorganisatie behartigt de belangen van zo'n 425 bedrijven in de Nederlandse 'Oil, Gas and Offshore Renewable Supply Industry'. De industrie behoort tot de top-5 van de wereld. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van IRO beschreef Joke Korteweg samen met Frits Loomeijer hoe Nederland deze positie heeft verworven. Voor een gesprek met de auteurs klik hier.

 Actueel

♦ Frits Loomeijer en Joke Korteweg geven op 18 oktober 2022 een lezing voor de Scheepvaartkring over de 50-jarige geschiedenis van de Nederlandse offshore-industrie. 

♦ Op 31 maart 2022 sprak Joke Korteweg op het webinar 'De kracht van Verhalen'. Over het professioneel verzamelen, verifiëren, bewaren, publiceren, gebruiken en duurzaam opslaan van verhalen door archieven, musea, bedrijven en andere erfgoedinstellingen. Terugkijken

♦ De eerste hand is gelegd aan een roman over een drietal broers die in het laatste kwart van de zeventiende eeuw als matroos/kwartiermeester, soldaat en adelborst in dienst waren van de VOC. Zie verder bij Projecten